German Officer Biography

Dr Hans Boelsen

Born6.3.1894 in Emden
Died
First Joined17.8.1914
Became LtInf.Regt. 180 ern 21.6.15
Prewar ServiceLehrer an der Kreigschule Potsdam from 10.11.38
PromotionsMajor 1.1.38(53)
Obstlt 1.3.41(41)
Oberst 1.3.42(205)
Gen.Maj. 1.6.44(13)
Gen.Lt. 1.3.45(eigene Angabe)
CommandLehrer an der Kreigschule Potsdam 1.9.39
Iia XXII Army Corps 15.10.39
Iia 1 Pan Group 16.11.40
II./Schtz.Rgt. 111 15.5.-17.7.41
Kradschtz.Bn.160 29.7.-Dec.41
Kdr.Lehrabt III Inf Scule 9.3.42
Oberst b. Stab der Inf Schule 15.1.43
Pan Gren Rgt 111 15.5.43
Fu.Res.OKH (WK IX ) 1.11.43
kdrt.8 Div Fu.Lehrg 16.11.-21.12.43
29 Pan Gren Div (m.st.F.b.) 5.-20.3.44
26 Pan Div (m.st.F.b.) 11.4.-7.5.44 and 19.7.-26.8.44
114 Jag Div (m.st.F.b.) 19.5.44
18 Pan Gren Div 10.9.44
Fu.Res.OKH (WK XII) 4.2.45 and Div Nr 172 Mar 45
AwardsDeutsches Kreuz in Gold
Ritterkreuz