V.SS-Freiwilligen-Gebirgs-Korps

History

Formed 7.01.43 in Berlin (Stab) and Truppenübungsplatz Milowitz,near Prague (Korpstruppen). SS-Aufklärungs-Abteilung Prinz Eugen andSS-Karstwehr Bataillon were used to form the Korpstruppen.

Korps Units

General Composition
Artillerie-Kommandeur V. SS Gebirgskorps
SS-Nachrichten-Abteilung 105
SS-Aufklärungs-Abteilung 105 (earlier Kradsch.Btl.)
SS-Panzer-Abteilung 105
SS-Sturmgeschütz-Abteilung 105
SS-Artillerie-Abteilung 105
SS-Flak-Abteilung 105
SS-Werfer-Abteilung 105
SS-Sanitats-Abteilung 105
SS-Nachschubtruppen 105
SS-Sturmbataillon V (formed 4.45)
SS-Sturmgeschütz-Abteilung Skanderberg (formed 4.45)

War Service

DateArmyArmy GroupArea
9.43 – 10.43BdEforming
11.43 – 11.442. Pz. ArmeeFBosnia (Mostar)
12.44 – 1.45EFBosnia (Mostar)
2.45 – 4.459. ArmeeWeichselOder (Frankfurt/O)