Feldgrau helmet logo
Feldgrau.com
German Armed Forces Research 1918-1945
WW2-German-Iron-Cross-Oakbar

2.Lettische SS-Freiwilligen Brigade


Lineage

  • SS-Brigade (mot) 2
  • 2.SS-Brigade (mot)
  • 2.SS-Infanterie-Brigade (mot)
  • Lettische SS-Freiwilligen-Brigade
  • 2.Lettische SS-Freiwilligen Brigade

War Service


Date Corps Army Army Group Area
11.41 XXVIII 18. Armee Nord Leningrad
12.41 - 18. Armee Nord Leningrad
1.42 - 16. Armee Nord Ilmensee
2.42 XXXVIII 16. Armee Nord Ilmensee
3.42 - 7.42 XXXVIII 18. Armee Nord Ilmensee
8.42 - 9.42 L 18. Armee Nord Ilmensee
10.42 L 11. Armee - Ilmensee
11.42 - 4.43 L 18. Armee Nord Ilmensee
5.43 - 7.43 XXXVIII 18. Armee Nord Ilmensee
8.43 - 9.43 XXXVIII 16. Armee Nord Ilmensee
10.43 - 2.44 XXXVIII 18. Armee Nord Ilmensee
3.44 VI. SS 18. Armee Nord Ostrow